บทความ

Pops In Seoul 2018

รูปภาพ
[TH-SUB] Pops In Seoul 2018 
คำชี้แจ้ง :: ห้ามแชร์ซับจากลิ้งค์ต้นฉบับโดยตรงเด็ดขาด
เพราะอาจจะทำให้ซับโดนอุ้มได้ หากจะแชร์ให้แชร์ลิ้งค์บล็อกนี้เท่านั้น
ขอความกรุณาปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด อย่าลืมกด HD นะคะ
♥ Openload  | WINNER |
♥ Dailymotion (Mobile) |WINNER |
♥  Rapidvideo |WINNER |

รับชมจบแล้วอย่าลืมคอมเม้นท์เป็นกำลังใจให้ทีมซับด้วยนะคะ
× ห้ามแชร์ลิงค์วิดิโอเปล่าๆเป็นอันขาด! หากจะแชร์ให้แชร์จากลิงค์บล็อกเท่านั้น!! × Openload แนะนำให้รับชมผ่านทางคอมพิวเตอร์ × Dailymotion สามารถรับชมได้ทั้งคอมพิวเตอร์และมือถือ แต่จะแบ่งเป็นพาร์ทหากความยาวเกิน 30 นาที × Rapidvideo สามารถรับชมได้ทั้งคอมพิวเตอร์และมือถือ

South Club interview

รูปภาพ
[TH-SUB] South Club interview
คำชี้แจ้ง :: ห้ามแชร์ซับจากลิ้งค์ต้นฉบับโดยตรงเด็ดขาด
เพราะอาจจะทำให้ซับโดนอุ้มได้ หากจะแชร์ให้แชร์ลิ้งค์บล็อกนี้เท่านั้น
ขอความกรุณาปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด อย่าลืมกด HD นะคะ
♥ Openload  | TAEHYUN |
♥ Dailymotion (Mobile) TAEHYUN |
♥ Google+ (DownloaderTAEHYUN |
♥  Rapidvideo TAEHYUN |

รับชมจบแล้วอย่าลืมคอมเม้นท์เป็นกำลังใจให้ทีมซับด้วยนะคะ
× ห้ามแชร์ลิงค์วิดิโอเปล่าๆเป็นอันขาด! หากจะแชร์ให้แชร์จากลิงค์บล็อกเท่านั้น!! × Ope

Hong Ki's Kiss The Radio

รูปภาพ
[TH-SUB] Hong Ki's Kiss The Radio
คำชี้แจ้ง :: ห้ามแชร์ซับจากลิ้งค์ต้นฉบับโดยตรงเด็ดขาด
เพราะอาจจะทำให้ซับโดนอุ้มได้ หากจะแชร์ให้แชร์ลิ้งค์บล็อกนี้เท่านั้น
ขอความกรุณาปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด อย่าลืมกด HD นะคะ
♥ Openload  | PART1  | PART2 | JIWOO&SEUNGHOON | WINNER&DJ.SH,SY Part1 |WINNER&DJ.SH,SY Part2 |
♥ Dailymotion (Mobile) | PART1 | PART2|JIWOO&SEUNGHOON |WINNER&DJ.SH,SY Part1 |WINNER&DJ.SH,SY Part2 |
♥ Google+ (Downloader

Night of Real Entertainment

รูปภาพ
[TH-SUB]  Night of Real Entertainment
คำชี้แจ้ง :: ห้ามแชร์ซับจากลิ้งค์ต้นฉบับโดยตรงเด็ดขาด
เพราะอาจจะทำให้ซับโดนอุ้มได้ หากจะแชร์ให้แชร์ลิ้งค์บล็อกนี้เท่านั้น
ขอความกรุณาปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด อย่าลืมกด HD นะคะ
♥ Openload WINNER  |
♥ Google+ (Downloader| WINNER  |
♥ Dailymotion(Mobile)WINNER  |
♥  Rapidvideo  WINNER  |
รับชมจบแล้วอย่าลืมคอมเม้นท์เป็นกำลังใจให้ทีมซับด้วยนะคะ
× ห้ามแชร์ลิงค์วิดิโอเปล่าๆเป็นอันขาด! หากจะแชร์ให้แชร์จากลิงค์บล็อกเท่านั้น!!

#WINNER X VAPP 2018

รูปภาพ
[TH-SUB] #WINNER X VAPP 2018
คำชี้แจ้ง :: ห้ามแชร์ซับจากลิ้งค์ต้นฉบับโดยตรงเด็ดขาด
เพราะอาจจะทำให้ซับโดนอุ้มได้ หากจะแชร์ให้แชร์ลิ้งค์บล็อกนี้เท่านั้น
ขอความกรุณาปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด อย่าลืมกด HD นะคะ
♥ Openload | 24/7 EVERYDAY HOTLINE  |
♥ Google+ (Downloader | 24/7 EVERYDAY HOTLINE  |
♥  Rapidvideo   | 24/7 EVERYDAY HOTLINE  |
รับชมจบแล้วอย่าลืมคอมเม้นท์เป็นกำลังใจให้ทีมซับด้วยนะคะ
× ห้ามแชร์ลิงค์วิดิโอเปล่าๆเป็นอันขาด! หากจะแชร์ให้แชร์จากลิงค์บล็อกเท่านั้น!! × Openload แนะนำให้รับชมผ่านทางคอมพิวเตอร์ ×Google+ สามารถดาวน์โหลดเก็บไว้ได้และรับชมได้ทั้งคอมพิวเตอร์และมือถือ หากมีผู้เข้าชมเกิดจำนวนให้เปลี่ยนแอคเคาท์ที่เข้าชมใหม่ หรือรออีก 24 ชม. ถึงจะรับชมได้ตามปกติอีกครั้ง × Rapidvideo สามารถรับชมได้ทั้งคอมพิวเตอร์และมือถือ

Lee Suji's Gayo Plaza Radio 2018

รูปภาพ
[TH-SUB] Lee Suji's Gayo Plaza Radio 2018
คำชี้แจ้ง :: ห้ามแชร์ซับจากลิ้งค์ต้นฉบับโดยตรงเด็ดขาด
เพราะอาจจะทำให้ซับโดนอุ้มได้ หากจะแชร์ให้แชร์ลิ้งค์บล็อกนี้เท่านั้น
ขอความกรุณาปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด อย่าลืมกด HD นะคะ
♥ Openload  | FULL WINNER |
♥ Dailymotion (Mobile) |FULL WINNER |
♥ Google+ (Downloader)  |FULL WINNER |
รับชมจบแล้วอย่าลืมคอมเม้นท์เป็นกำลังใจให้ทีมซับด้วยนะคะ
× ห้ามแชร์ลิงค์วิดิโอเปล่าๆเป็นอันขาด! หากจะแชร์ให้แชร์จากลิงค์บล็อกเท่านั้น!! × Openload แนะนำให้รับชมผ่านทางคอมพิวเตอร์ × Dailymotion สามารถรับชมได้ทั้งคอมพิวเตอร์และมือถือ แต่จะแบ่งเป็นพาร์ทหากความยาวเกิน 30 นาที ×

‘EVERYDAY’ MV MAKING

รูปภาพ
[TH-SUB] ‘EVERYDAY’ MV MAKING
คำชี้แจ้ง :: ห้ามแชร์ซับจากลิ้งค์ต้นฉบับโดยตรงเด็ดขาด
เพราะอาจจะทำให้ซับโดนอุ้มได้ หากจะแชร์ให้แชร์ลิ้งค์บล็อกนี้เท่านั้น
ขอความกรุณาปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด อย่าลืมกด HD นะคะ
♥ Openload  | TEASER #1TEASER #2MAKINGTHE SCENES at SBS Inkigayo | Dingo |
♥ Dailymotion (Mobile) |TEASER #1TEASER #2MAKING |THE SCENES at SBS Inkigayo |Dingo |

♥ Google+ (Downloader|TEASER #1